© Agnès Vinas

I en arribar a l'alba, ens llevàrem tots i oírem la nostra missa a la nostra tenda, i el bisbe de Barcelona féu un sermó d'aquesta manera:

- Barons, ara no és hora de fer un sermó llarg: la situació no ens ho permet, car l'acció en què el Rei nostre senyor i vosaltres participeu és una empresa de Déu, que no és pas nostra.

» I heu de tenir ben present que aquells que rebran la mort en aquesta empresa, la rebran per Nostre Senyor i obtindran el paradís, on tindran tostemps glòria perdurable; i els que viuran, tindran honor i reconeixença en aquesta vida i bona fi a l'hora de la mort.

» Reconforteu-vos, barons, en nom de Déu, car el Rei vostre senyor, nós, i vosaltres volem destruir aquells que reneguen la fe i el nom de Jesu­crist. I tothom pot i ha de pensar que Déu i la seva Mare avui no s'a­partaran de nosaltres, ans ens donaran la victòria, per la qual cosa podeu estar segurs que vencerem del tot, car la batalla ha de fer-se avui.

» Estigueu ben reconfortats i alegreu-vos, car el senyor amb qui anem és piadós i senyor natural nostre. I Déu, que està sobre ell i sobre nosaltres ens ajudarà.

I amb això posà fi a les seves paraules.

Acabada la missa, En Guillem de Montcada combregà (car Nós i la majoria ja havíem combregat abans de fer-nos a la mar), i rebé de genolls el seu Creador, plorant amb llàgrimes que li queien per la cara.

Version en catalan moderne de Josep Maria Pujol


© Agnès Vinas

A l'aube, nous nous levâmes tous et entendîmes la messe sous ma tente. Puis l'évêque de Barcelone fit ce sermon : « Barons, ce n'est pas le moment de faire un long sermon, les circonstances ne nous l'autorisent pas : car ce haut fait qu'accomplissent notre roi et vous autres, est l'oeuvre de Dieu et non la nôtre. Vous devez faire ce calcul que ceux qui dans ce haut fait trouveront la mort mourront pour Notre Seigneur et gagneront le paradis, où ils auront une gloire qui durera jusqu'à la fin des temps ; et ceux qui resteront en vie y gagneront honneur et gloire de leur vivant, et une bonne fin au jour de leur mort. Oui, barons, ayez bon courage, au nom de Dieu, car le roi notre sire, nous et vous, nous voulons détruire ceux qui renient la foi et le nom de Jésus-Christ. Tout le monde doit et peut penser que Dieu et Sa Mère resteront à nos côtés aujourd'hui, et même qu'Ils nous donneront la victoire. C'est pour cela que vous devez avoir l'assurance que nous vaincrons totalement ; car la bataille est pour aujourd'hui. Ayez bon courage, et réjouissez-vous, car c'est un seigneur bon et légitime que nous accompa-gnons. Dieu qui le protège et nous protège aussi nous aidera ». C'est ainsi qu'il finit son discours.

Après la messe, Guillem de Montcada communia (car moi et la plupart des autres nous avions déjà communié avant d'embarquer) ; et les genoux à terre il reçut son Créateur en pleurant, et les larmes coulaient sur son visage.

Traduction en français d'Agnès et Robert Vinas


Vous trouverez la traduction française dans l'édition du Livre des Faits d'Agnès et Robert Vinas, éditée par la SASL en 2007, et la version catalane dans l'édition du Llibre dels Fets, assurée par Josep Maria Pujol, Agnès et Robert Vinas et publiée par l'éditorial Moll en 2008.