Josep Maria Sans i Travé
El procés dels Templers catalans,
Entre el turment i la glòria

Pagès Editors, col.lecció «Els ordes militars», n° 1, Lleida (3eme éd. 1991)

«Un dels aspectes més apassionants sobre l'orde del Temple el representa la seva abolició, amb el procés que la precedi i que ha passat a la Història com una de les més grans injusticies comeses per la societat europea medieval.

Aquest treball, basat en la bibliografia existent i completat per la consulta de documentació inèdita sobre el procés dels templers catalans, intenta d'oferir per primera vegada als lectors una síntesi, com més rigorosa millor, dels esdeveniments que emmarcaren la dissolució de l'orde del Temple a Catalunya, tot exposant aquelles circumstàncies generals que la menaren i esbrinant aquells fets que caracteritzaren l'afer en els estats de Jaume II d'Aragó.»

Josep Maria Sans i Travé