Josep Maria Sans i Travé
Els Templers catalans, de la rosa a la creu

Pagès Editors, col.lecció «Els ordes militars», n° 4, Lleida (1996)

«L'obra que teniu a les mans és el resultat d'una llarga dedicació a l'estudi dels templers catalans.

L'objectiu de l'obra és clar, oferir un treball de síntesi que abasti la història del Temple a Catalunya, des de la seva introducció en el segle XII fins a la seva desaparició a començament de la catorzena centúria, sense descurar, però, el marc general de l'orde. El llibre vol donar resposta a la necessitat de disposar d'una obra rigorosa, i al mateix temps entenedora, sobre els templers de casa nostra i particularment sobre aquells aspectes que són més desconeguts. En aquest treball hom hi trobarà de forma sintetitzada el que fou i representà el Temple a Catalunya, fugint de les mitificacions i especulacions que massa sovint han dificultat l'aproximació objectiva a la gran milícia medieval dels cavallers de la creu.»

Josep Maria Sans i Travé